18/07/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Ed.) חד-חוגי בהתמחות ביולוגיה בבית הספר העל-יסודי (כיתות ז'-י') למכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות  לסוקר פרופ' פואד פארס על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Ed.) בהתמחות ביולוגיה בבית הספר העל יסודי (כיתות ז'-י').