11/04/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.O.T.) בריפוי בעיסוק לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון B.O.T. בריפוי בעיסוק המתקיימת בקריה האקדמית אונו ובתוכנית המיועדת לסטודנטיות חרדיות והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות, פרופ' שולה פרוש וד"ר איילת בן ששון על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן עד כה.
2. לאמץ את המלצת הסוקרות בדבר הגבלת מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכנית – כלומר להמשיך ולהגביל את מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכנית האם ל -40 סטודנטים בכל מחזור לימודים ולהגביל את מכסת הסטודנטיות החרדיות עד- 40 בכל מחזור לימודים, וזאת בשל הקושי הרב במציאת מקומות הכשרה נאותים, מקצועיים ומוסמכים לסטודנטים.
3. להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק.