12/11/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע למכללה האקדמית תל-אביב- יפו

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הדיווח שהגישה המכללה האקדמית ת"א יפו אודות גיוס סגל הליבה, אשר לאורו היא החליטה להסמיך את המכללה האקדמית ת"א-יפו להעניק תואר ראשון ((B.Sc. במערכות מידע.