26/06/18

הסמכה למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכון הטכנולוגי חולון הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה.