18/08/20

הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות על אודות תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודי תיאטרון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון, זאת בכפוף למתן הכרה למוסד.