14/02/17

הסמכה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול תעשייתי

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לשנות את שם התוכנית מ"ניהול ובקרה תעשייתית" ל"ניהול תעשייתי".
  3. להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) ב"ניהול תעשייתי".