18/06/19

הסמכה למכללת האקדמית לחינוך "אורנים" להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות, פרופ' מרים מבורך וד"ר יעל דיין, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך.
3. בהתאם לחוות דעתן של ד"ר יעל דיין מיום 17.3.2019 ושל פרופ' מרים מבורך מיום 27.3.2019, המכללה מתבקשת:
א. להמשיך לעודד את הסגל האקדמי בתוכנית לחקור בתחום הגיל הרך.
ב. להרחיב את הידע לגבי החינוך בגיל הרך בתרבויות השונות בארץ.
ג. לחדד את ההבדל בין פרויקט גמר ועבודה סמינריונית.