18/02/20

הסמכה למכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי למסלול היסודי (א'-ו') במתמטיקה

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי למסלול היסודי (א'-ו') במתמטיקה