18/08/20

הסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית אשר מתקיימת במכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון.  לאור הדיונים שקיימה ועדת המשנה התחומית בנושא ביום 23.6.2020 וביום 18.8.2020, במסגרתם שמעה הן את נשיא המוסד והן את נציגת הסוקרים, ולאור התחייבות המוסד להוסיף לתוכנית הלימודים קורס נוסף שידגיש את ייחודיות התוכנית, בהתאם לחוות דעת הסוקרים, מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' צבי איזיקוביץ' ולפרופ' רחל דקל על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.

2.         להעניק למכללה האקדמית עמק יזרעאל הסמכה להעניק לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית. זאת מאחר והמוסד תיקן את תוכנית הלימודים בהתאם לחוות דעת הסוקרים בכל הנוגע לייחודיות התוכנית.