23/07/13

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל, להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחה ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A) במינהל מערכות בריאות.