22/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ולוגיסטיקה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאמץ את המלצת הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ולוגיסטיקה.