18/11/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי.