10/06/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה, אמנות ועיצוב להעניק תואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תכשיטים

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים שליוו את התוכנית על חוות הדעת שהגישו ועבודתם המאומצת.
  2. להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את שנקר, בי"ס גבוה להנדסה, אמנות ועיצוב להעניק תואר ראשון (Des.) בעיצוב תכשיטים, ללא צורך בהמשך מעקב.