10/02/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת אנגלית כשפה זרה בעידן הדיגיטלי של מכללת שאנן

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 20.1.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' עירית קופפרברג על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת אנגלית כשפה זרה בעידן הדיגיטלי.