24/09/20

הסמכת המחזורים הקיימים בלבד בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בספרות באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 18.8.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' זיוה שמיר ופרופ' שולמית אליצור על חוות הדעת.
  2. לרשום לפניה את תגובת אוניברסיטת אריאל, בהמשך לחוות הדעת, לפיה אין ביכולתה לפתוח את החוג בשנה הבאה ובכך לסיים את הטיפול בבקשה ולא לאפשר קליטת מחזורים חדשים לתוכנית.
  3. על מנת שלא לפגוע בסטודנטים הקיימים, להסמיך את אריאל להעניק את התואר רק למחזורים הקיימים.