07/11/17

הסמכת מכללת אורות ישראל-רחובות להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת אורות ישראל-רחובות להעניק תואר שני M.Ed. בניהול וארגון מערכות חינוך.