23/07/13

העברת הבקשה של אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לתואר שני (M.A.) עם תזה בסוציולינגוויסטיקה לבדיקתם של מומחים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה למנות שני סוקרים לבדיקת הבקשה של אוניברסיטת בר-אילן לפתוח התוכנית לתואר שני (M.A) בסוציולינגוויסטיקה עם תזה.   להלן שמות הסוקרים :

  • פרופ' יוסף שטרית- חוג לשפה, ספרות צרפתית וחוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה.
  • פרופ' דורית רביד- חוג להפרעות בתקשורת ונשיאת החוג הישראלי לבלשנות, אוניברסיטת תל-אביב