23/07/13

העברת הבקשה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון למסלול העל-יסודי (ז'-י') לבדיקה של ועדה/סוקרים ואישור שמותיהם

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את העברת הבקשה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"   (B.Ed.) דו-חוגי בלשון למסלול העל-יסודי (ז'-י'), לוועדת בדיקה בהרכב הבא:

  • פרופ' מיה פרוכטמן (אמריטה) מהחוג לבלשנות ושפות שמיות באוניברסיטת בר אילן, יו"ר
  • פרופ' רחל משיח מהחוג ללשון במכללת לוינסקי
  • פרופ' סטיב פסברג מהמרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם באוניברסיטה העברית
  • גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה