09/06/15

הערכת איכות במוסדות לחינוך – אישור להתחיל בהערכה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר יציאה לתהליך הערכת איכות במכללות האקדמיות לחינוך בתחום חינוך לגיל הרך,  בהמשך להודעת הסמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה בנושא בישיבת המל"ג ביום 19.5.2015.