14/07/15

הערכת איכות במספר תחומים לשנה"ל תשע"ו-תשע"ז

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה  ולאשר את התחומים שיעברו תהליך של הערכת איכות בשנים תשע"ו-תשע"ז כמפורט להלן:

  1. במסגרת הערכת איכות במכללות האקדמיות לחינוך, ייבדק תחום הוראת האנגלית.
  2. במסגרת הערכת איכות תחומית, ייבדקו תחומי בריאות הציבור ואפדימיולוגיה ומינהל (מערכות) בריאות.
  3. במסגרת הערכת תוכניות הלימודים לחרדים (בפלטפורמות ובמח"רים), ייבדקו תחומי מדעי המחשב והנדסת תכנה.

מוסדות בהם מתקיימות תוכניות לימודים בתחומים אלה, יעברו הערכה עצמית בשנה"ל תשע"ו וביקורי הוועדות המעריכות יתקיימו במהלך שנה"ל תשע"ז (יתכן ובמכללות האקדמיות לחינוך יידחה לוח הזמנים מאחר ובשנת הלימודים תשע"ו מתקיים כפיילוט גם הליך הערכת איכות של תחום הגיל הרך).