23/05/17

הצעה לאישור ועדכון הרכבי תתי ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית 1) תת-ועדת השיפוט לתחום הוראה (ועדה חדשה) 2) תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה (עדכון)

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.2016 ומל"ג מיום 22.3.2016, וכן להחלטות ות"ת מיום 21.12.2016 ומל"ג מיום 10.1.2017 בנושא הוצאת הקולות הקוראים מס. 2 (פלטפורמה לאומית "קמפוס") ומס. 3 (פלטפורמה בינלאומית edX.org) לקורסים מקוונים, בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את החלטת ות"ת מיום 26.4.2017 ולאשר ולעדכן את הרכבי תת-ועדות השיפוט ללמידה דיגיטלית, כלהלן:

 1. תת-ועדת שיפוט להוראה וחינוך: (ועדה חדשה)
  • פרופ' רפי נחמיאס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב- יו״ר תת הועדה (תחום התמחות:

נקודות המפגש בין טכנולוגיות מידע ותקשורת לבין תהליכי הוראה ולמידה)

 • ד"ר רבקה ודמני, חברת מל"ג וות"ת (תחום התמחות: טכנולוגיה בחינוך, חדשנות דיגיטלית בהוראה ובלמידה, פדגוגיה דיגיטלית)
 • פרופ' ברוך אופיר, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן (תחום התמחות: מחקר ופיתוח מערכות טכנולוגיות בהוראה)
 • ד"ר אסמאא גנאיים, מכללת אלקאסמי לחינוך (תחום התמחות: פדגוגיה דיגיטלית

וטכנולוגיה בחינוך)

 • פרופ' גילה קורץ, בית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 • (תחום התמחות: תקשוב ולמידה)
 • ד"ר אלונה פורקוש, מכללת לוינסקי לחינוך (תחום התמחות: אוריינות דיגיטלית, שילוב טכנולוגיות מידע בחינוך, פדגוגיה חדשנית משולבת תקשוב, למידה בעידן דיגיטלי)
 • ד"ר אולז'ן גולדשטיין, מכללת קיי לחינוך (תחום התמחות: חינוך בעידן טכנולוגיות מידע(
 1. תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה (עדכון הרכב הוועדה):
 • פרופ' עזרי טרזי, עיצוב תעשייתי, הטכניון- יו"ר תת הוועדה
 • פרופ' עוז אלמוג, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' נתן שניידר, בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (תחום התמחות: המקורות האינטלקטואליים וההיסטוריים של מדעי החברה)
 • פרופ' יורם עשת, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה (תחום התמחות: אוריינות דיגיטלית- מיומנויות חשיבה בסביבות דיגיטליות, חדשנות בטכנולוגיות למידה)
 • פרופ' עודד ליפשיץ, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב (תחום התמחות: ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס(
 • פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה עברית, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' רפאל מן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון
 1. בהרכב תת ועדת השיפוט לתחום מדעי הטבע לא חל שינוי והוא נותר כפי שאושר ע"י ות"ת- מל"ג כלהלן:
 • פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה
 • פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון
 • פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר
 • פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • פרופ' דוד חי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
 1. תפקידי תת וועדות השיפוט יהיו (כפי שנקבע בתקנון ועדת הליווי) כדלקמן:

א. בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא הלמידה הדיגיטלית ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

ב.  לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

 1. לאשר את תקנון ועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו[1].

[1] מצורף כנספח ב' לפרוטוקול