07/03/17

הצעה להקמת ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח

א.    המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה שהתקיימה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) לאמץ את ההצעה להקמת ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח, בהרכב דלהלן:

  • פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה
  • פרופ' ששון צחייק – המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' חוסאם חאיק – הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון
  • פרופ' מירון איזקסון – המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' אביבה חלמיש – חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה
  • פרופ' יואב אריאל – פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר אשר רגן – לימודי המזרח הקדום, ראש תחום מצויינות אקדמית, קרן יד הנדיב
  • פרופ' שי לביא – אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים
  • פרופ' שולמית אלמוג – ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר נסים אוטמזגין – נציג האקדמיה הישראלית הצעירה (חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה הצעירה), לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מרק אסרף- מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, מל"ג – מרכז הוועדה

ב.    הוועדה תגבש תוכנית עבודה מסודרת ואחודה לקידום תחום מדעי הרוח, ובה המלצות קונקרטיות, תעדוף, לוח זמנים ואופני יישום, לקידום התהליך כולו במהלך החומש הנוכחי, ותגיש אותה לאישור ות"ת ומל"ג בקרוב.