18/07/17

הצעה להרכבי חמש ועדות מומחים תחומיות לעניין המכינות הקדם-אקדמיות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכבי חמש ועדות המומחים התחומיות  לנושא המכינות הקדם אקדמיות והחליטה לאשר את הרכבי הוועדות, כלהלן:

 1. ועדת המומחים התחומית במתמטיקה:
 • פרופ' רון ליבנה – הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר הוועדה
 • ד"ר מיכאל גורודצקי – מרצה למתמטיקה במכינה הקדם אקדמית של הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
 • ד"ר פרג' שיבאן – החוג למדעי המחשב במכללה האקדמית הדסה
 • ד"ר חיים אטיה – ראש המכינה הקדם אקדמית של מכללת סמי שמעון
 • גב' סיגל כהן- רכזת תחום מתמטיקה במכינה האקדמית של אוניברסיטת בר אילן
 1. ועדת המומחים התחומית בפיזיקה:
 • פרופ' מיכאל גדלין – המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב – יו"ר הוועדה
 • פרופ' נועם סוקר- הפקולטה לפיזיקה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
 • ד"ר יובל גנות – ראש המחלקה ללימודי הנדסה שנה א' במכללה האקדמית ספיר
 • ד"ר גד פרנקל – ראש אקדמי של המכינה במרכז האקדמי רופין
 • ד"ר יוסי בן ציון – סגן ראש המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן

 

 1. ועדת המומחים התחומית במיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות:
 • פרופ' אהרן קלרמן – חוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, נשיא מכללת צפת לשעבר– יו"ר הוועדה
 • ד"ר עידית שקד – רכזת תחום מיומנויות כתיבה אקדמית במכינה של האוניברסיטה העברית
 • ד"ר דליה כהן-גרוס – לשעבר ראש היחידה להבעה עברית באוניברסיטת בר אילן
 • גב' ליאת ורהפטיג – מנהלת המכינה של המכללה האקדמית נתניה
 • מר אלי אביר – מרצה לכתיבה אקדמית במכללה האקדמית עמק יזרעאל
 1. ועדת המומחים התחומית בכימיה:
 • פרופ' אהוד קינן – הפקולטה לכימיה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל – יו"ר הוועדה
 • פרופ' גבריאל למקוף – המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' אסף פרידלר – המכון לכימיה באוניברסיטה העברית
 • פרופ' יעקב ויה – החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי
 • ד"ר רות ספז – ראש תחום כימיה בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
 1. ועדת המומחים התחומית באנגלית:
 • פרופ' פני אור- התוכנית להוראת שפות במכללה האקדמית לחינוך, אורנים – יו"ר הוועדה
 • פרופ' בתיה לאופר – החוג לשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה
 • ד"ר ליסה אמדור – היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר לינדה ויינברג – היחידה להוראת אנגלית במכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה
 • גב' אילנה ספקטור-כהן – היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל-אביב