18/08/20

הצעה למועמדים חברי הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה מתחום הרפואה והפסיכומטריקה לכהונה בוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידי במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה  לאמץ את המלצת הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג ולהמליץ לשר החינוך על ד"ר שרית רביד (הפקולטה לרפואה, הטכניון), מומחית מתחום הרפואה, ועל פרופ' נחשון מירן (המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון), מומחה מתחום הפסיכומטריקה,  כמועמדים מומלצים, חברי הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, לכהונה כחברים בועדת המומחים, מכח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח- 2008.