13/08/19

הצעה למועמד, חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות במוסד להשכלה גבוהה, לכהונה במועצת רואי חשבון על פי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

סעיף 2 (א) לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, קובע כי "תוקם מועצת רואי חשבון… ואלה חבריה:
(9) …"חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות במוסד להשכלה גבוהה, ששר המשפטים מינה אותו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה";
בהתאם לסעיף זה ובהמשך לפניית משרד המשפטים בנושא, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 6 מועמדים. בסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) להמליץ על המועמדת הבאה כמועמדת המל"ג לכהונה במועצת רואי חשבון על פי חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955:
פרופ' ניצה גרי, מהמחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה (מומחיות אקדמית: ניהול מידע וידע, השבחת ערך, חשבונאות ניהולית, למידה מקוונת).
הנימוקים לבחירה: פרופ' ניצה גרי היא הבכירה ביותר מבין המועמדים, בעלת המנעד הרחב ביותר של תחומי התמחות בחשבונאות וקיבלה המלצות למינוי ממספר מוסדות להשכלה גבוהה.