13/08/19

הצעה למועמד, חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה מוכר, לכהונה כחבר ועדת הערר על פי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018

א. על פי סעיף 56 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע”ט-2018, יקים שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועדת ערר, שתפקידה לדון בעררים על החלטות כאמור בסעיף 55 לחוק, ואחד מחבריה: “חבר הסגל האקדמי הבכיר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל ידע וניסיון בתחום הגיל הרך שהמליצה עליו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח-1958”.
ב. בהתאם לסעיף זה ובהמשך לפניית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע”י המל”ג 11 מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום י”ב באב תשע”ט (13.8.2019) להמליץ על המועמד הבא כמועמד המל”ג לכהונה בועדת הערר, על פי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע”ט-2018: פרופ’ אבי שגיא-שורץ, פרופסור מן המניין בחוג לפסיכולוגיה והתפתחות הילד באוניברסיטת חיפה (תחום מחקר: חקר הגיל הרך).
ג. ההמלצה על המועמד התבססה על כך שהוא הבכיר מבחינה אקדמית מבין כל המועמדים ועוסק ישירות בחקר הגיל הרך, בהתפתחות הילד ובכל הקשור לסביבה המשפחתית והסביבה המטפלת בילדים מלידה. הוא מייעץ למשרד העבודה והרווחה בכל הקשור להתפתחות הילד כולל גם בנושאים הקשורים למעונות יום ובנוסף, משרד העבודה והרווחה המליץ מפורשות על בחירתו. הצוות בדיעה שיש מקום להתחשב בכך בהינתן שהמינוי שלו עשוי לתרום ליעילות וועדת הערר מבלי להתפשר על העמדות האקדמיות שלו.