17/12/19

הצעה למועמד לכהונה בוועדה ציבורית לבחינת מתכונת ההסמכה בעריכת דין

א.         משרד המשפטים פנה אל המועצה להשכלה גבוהה בבקשה לצרף חבר/ה מהמועצה להשכלה גבוהה לוועדה ציבורית שתבחן את מתכונת ההסמכה בעריכת דין, שעל הקמתה החליט שר המשפטים. בראש הוועדה יעמוד שופט בדימוס, וחברי הוועדה יהיו נציגי לשכת עורכי הדין, התאחדות הסטודנטים, המוסדות להשכלה גבוהה, משרד המשפטים והציבור, וכאמור חבר מל"ג.

ב.         בישיבתה שהתקיימה בתאריך י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להמליץ על מינוי חבר המל"ג פרופ' חיים טייטלבאום, כחבר בוועדה לבחינת מתכונת ההסמכה בעריכת דין.

ג.          פרופ' טייטלבאום כיהן בעבר כרקטור אוניברסיטת בר אילן, תפקיד שהקנה לו נסיון והיכרות נרחבים בכל תחומי הדעת במוסד, לרבות במשפטים, וכן ראיה רחבה ומערכתית על האקדמיה. הוא כיהן עד לאחרונה כחבר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, מינהל ומשפטים, העוסקת גם באקרדיטציה של תכניות לימודים במשפטים, וכמו כן הוא מכהן כיום כיו"ר ועדת המשנה להבטחת איכות שעוסקת בהערכת איכות של תחומי לימוד רבים לרבות תחום המשפטים על כלל היבטיו.