13/11/18

הצעה למועמד/ת חבר/ת הסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה מתחום הפסיכולוגיה – לכהונה בוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים

א.         חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח- 2008, קובע בסעיף 7ד. (א) לגבי ועדת המומחים כי:

7ד. (א)  השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, ימנה ועדת מומחים של שמונה חברים, והם:

(1)        עובד בכיר במשרד החינוך העוסק בתחום לקויות הלמידה, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)        נציג המנהל הכללי של משרד הבריאות שהוא בעל מומחיות בתחום הקשור   ללקויות למידה, מבין עובדי משרדו;

(3)        שישה חברי הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק    המועצה להשכלה גבוהה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, שהם בעלי ידע, מומחיות והשכלה בתחומים שלהלן, אחד מכל תחום: תחום הפסיכומטריקה, תחום לקויות הלמידה, תחום הרפואה, תחום הריפוי  בעיסוק, תחום קלינאות התקשורת ותחום הפסיכולוגיה.

ב.         בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג מספר מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום 13.11.2018 להמליץ על ד"ר גדיר זרייק מהמחלקה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל כמועמדת מומלצת, חברת הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיא בעלת ידע, מומחיות והשכלה בתחום הפסיכולוגיה, המתאימה לכהן כחברה בועדת המומחים, מכח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח- 2008.

ג.          ד"ר גדיר זרייק היא בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה ולה ניסיון מקצועי מתאים בתחומים הרלבנטיים לעבודת הועדה. עבודתה משלבת הוראה ומחקר בתחומים שהם באחריות ועדת המומחים ללקויות למידה ויש לה את כל הכישורים מבחינת שטח הלימודים שלה. ד"ר גדיר חוקרת במכון המחקר לפסיכוביולוגיה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל התפתחות ילדים. היא בעלת מוטיבציה גבוהה ובמיוחד בהתלהבותה למחקר. חשוב מאוד לגייס מועמד מתאים מהחברה הערבית, המכיר את התחום, את השטח ואת השפה, כדי לענות על הצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה בחברה זו.