20/06/17

הצעה למינוי חברי סגל אקדמי בכיר לוועדות המרכזיות לתקינה של מכון התקנים על פי חוק התקנים, התשי"ג-1953

א.         בישיבתה שהתקיימה בתאריך 20.6.2017, דנה המועצה להשכלה גבוהה בפניית מכון התקנים הישראלי אל המל"ג בבקשה כי תבחר 2 אנשי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות הנוגעת לתחום מתחומי העיסוק של 17 ועדות מרכזיות לתקינה, ותמנה אותם לוועדות התקינה, על פי סעיף 3טז. לחוק התקנים תשי"ג1953- (תיקון מס' 12 מתאריך 1.1.2017).

ב.         בהמשך לפניה זו, ועל פי נהלי מל"ג למינוי מומלצי מל"ג בגופים שונים, קיים הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג  המטפל באופן שוטף במינויים לגופים שונים, סבב התייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה כדי לקבל שמות מועמדים לוועדות המרכזיות לתקינה.

ג.         כן התייעץ הצוות הפנימי הקבוע של מל"ג עם סגן יו"ר מל"ג, עם חברי מל"ג ועם מומחים אחרים באקדמיה, כדי להשלים את רשימת המועמדים בכל אחת מ-17 ועדות התקינה המרכזיות.

ד.         הקריטריונים שהנחו את הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג בגיבוש רשימת המועמדים הסופית לוועדות המרכזיות לתקינה עבור המל"ג, היו:

  • בכירות אנשי הסגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה,
  • מידת מומחיותם הנוגעת לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה המרכזית לתקינה, נסיונם המחקרי-פרופסיונלי והתאמתם לכהן בה,
  • ייצוג הולם לכלל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה,
  • ייצוג מגדרי ומגזרי הולם, ככל הניתן

ה.         בהתבסס על רשימות מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה ומומחים נוספים באקדמיה עימם התייעצה, בחינת קורות-החיים של המועמדים, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי לפי הקריטריונים שנקבעו מראש, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את המלצותיו הסופיות של הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג ולמנות את 34 חברי הסגל האקדמי הבכיר שהומלצו על ידו, ל- 17 הוועדות המרכזיות לתקינה שהן בעדיפות, של מכון התקנים, על פי חוק התקנים, התשי"ג- 1953, לפי הרשימה המפורטת להלן:

שם המועמד המחלקה בה הוא מועסק דרגה אקדמית תחום מחקר אקדמי\ מומחיות מוסד להשכלה גבוהה
תקני בניין פרופ' רוברט לוי הנדסת בנין פ-מ-ה שדרוג סייסמי של מבנים; מבני יריעה אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' יסכה גולדפלד הנדסת מבנים וניהול הבנייה פרופ-ח הנדסת מבנים טכניון
תקני חשמל ד"ר אינה כץ חשמל ואלקטרוניקה מרצה בכירה  מערכות הספק המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
ד"ר דוד ברלה חשמל ואלקטרוניקה מרצה בכיר הפרעות אלקטרו מגנטיות אפקה המכללה האקדמית להנדסה ת-א
תקני כימיה פרופ' דני מנדלר כימיה פרופ' כימיה אנליטית ואלקטרוכימיה האוניברסיטה העברית
פרופ' דוד זייתון המחלקה לכימיה פרופ חבר ננו חומרים , אנרגיה , סוללות , כימיה אי אורגנית אוניבריסטת בר אילן
תקני מכונאות ד"ר היתם קאסם הנדסת מכונות מרצה בכיר חקר החיכוך, השחיקה והשימון- טריבולוגיה עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה י-ם
פרופ' עידית אברהמי הנדסת מכונות פרופ-ח  ביו מכניקה: זרימה במערכות ביולוגיות, מודלים ניסויים ונומריים של מערכות זרימת דם וצימוד בין זרימה ומבנה אוניברסיטת אריאל בשומרון
תקני מזון ד"ר גילה רוזן מדעי התזונה מרצה בכירה Health and Diet; Nutrition המכללה האקדמית תל חי
פרופ' זוהר כרם ביוכימה, מזון ותזונה פרופ' תזונה האוניברסיטה העברית בירושלים
תקני טקסטיל ונייר ד"ר אייל שפר הנדסת פלסטיקה מרצה בכיר הנדסת טקסטיל- הנדסת חומרים, חקר מבנים טקסטיליים והקשר בין טכנולוגיה ועיצוב שנקר
פרופ' עינת לידר צורפות פרופ-חבר אופנה (טקסטיל) וצורפות בצלאל
תקני פולימרים פרופ' סלבה פרגר הנדסה כימית פרופ-ח פולימרים הטכניון
פרופ' שמואל קניג הנדסת פלסטיקה פ-מ-ה עיבוד חומרים פלסטיים וננו-טכנולוגיה בפולימרים שנקר
תקני אלקטרוניקה פרופ' זיגמונד זינגר הנדסת חשמל ואלקטרוניקה פרופ' אלקטרוניקת מעגלי הספק. מקורות אנרגיה זעירים, עיבוד הספק אוניב. ת-א
פרופ' אבי מנדלסון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה פרופ' ארכיטקטורות מחשבים – מערכות הטרוגניות, System-on-Chip, ניהול אנרגטי, מערכות חסינות נפילות ו-GPGPU כנרת-המכללה האקדמית בעמק הירדן
תקני מים פרופ' גיורא ריטבו

 

החוג למדעי הסביבה

 

פ-מ-ה

 

Thermodynamic and Physical Chemistry Processes; Water and Wastewater Treatment; סינון מים  Clays and Clay Minerals; Adsorption Processes המכללה האקדמית תל חי

 

פרופ' אבנר עדין קרקע ומים, חקלאות פ-מ-ה איכות המים, טיפול במים וטכנולוגיות בקרת זיהום האוניברסיטה העברית בי-ם
תקני בטיחות פרופ' הלל בר גרא הנדסת תעשייה פרופ' בטיחות דרכים אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' דב זוהר הנדסת תעשייה פרופ' new strategies for safety leadership and safety climate improvement; the effect of sustainability policy-practice gaps (de-coupling) on relevant organizational performance such as employee safety & health, diversity & inclusion, or justice & ethics. הטכניון
תקני הגנת הסביבה ד"ר אסף שוורץ פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים פרופ-מ אקולוגיה, אקולוגיה עירונית טכניון
פרופ' לאה ויטנברג גיאוגרפיה ולימודי סביבה פרופ- חבר תכנון סביבתי, קולוגיה של שריפות יער, הידרולוגיה עילית, סחיפת קרקעות אוניברסיטת חיפה
תקני רכב  פרופ' אברהם זייפרט ביה"ס להנדסה מכאנית פרופ' מן המניין Flow control, Active control of flow separation, manipulation and closed-loop control of jets, wakes and shear-flows in general. אוניברסיטת פרנק
 ד"ר לאוניד טרטקובסקי הנדסת מכונות ד"ר – חבר מחקר בכיר הנדסת רכב, מנועי שריפה טכניון – מכון טכנולוגי לישראל
תקני ציוד רפואי ד"ר נדב שפר הנדסה ביו רפואית מרצה בכיר הנדסה ביו רפואית וציוד רפואי אפקה המכללה האקדמית להנדסה ת-א
פרופ' ירון כהן אימונולוגיה פ-מ-ה ביו רפואה- סכרת נעורים מכון ויצמן למדע
ניהול ואיכות פרופ' שוקי דרור הנדסת תעשיה וניהול פרופסור-חבר ניהול איכות כוללת ותכנון אסטרטגי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
פרופ' עמוס נוטע הנדסת איכות ואמינות פ-מ-ה אבטחת איכות ואמינות מכון טכנולוגי חולון
טכנולוגיית המידע והתקשורת ד"ר אסמאא גנאיים לימודי חינוך מרצה בכירה פדגוגיה דיגיטלית וטכנולוגיה בחינוך מכללת אל קאסמי לחינוך
פרופ' ברכה שפירא הנדסת מערכות מידע פ-מ-ה אבטחת סייבר, כריית מידע, פרטיות, פרסונליזציה ומערכות לומדות אוניברסיטת בן גוריון
אנרגיה פרופ' טל כרמון הנדסת מכונות פרופסור חבר אופטומכניקה, מיקרו-זרימה טכניון – מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר משה תשובה הנדסת מכונות מרצה בכיר אנרגיה, זרימה, מעבר חום אפקה המכללה להנדסה ת-א
תחבורה ד"ר ויקטוריה גיטלמן המכון לחקר התחבורה חוקרת בטיחות בדרכים הטכניון
ד"ר איילת גל-צור הנדסת תעשייה מרצה בכירה יישום טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשניות לקידום היעדים של תחבורה ברי קיימא המרכז האקדמי רופין