30/03/16

הצעה למיסוד וועדות ופורמים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה

ב-30.3.16 דנה ות"ת בהצעה למיסוד וועדות ופורמים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה.

ות"ת מכירה בחשיבות הטיפול בנושא הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בחומש הקרוב, על מרכיביו השונים, ומייפה את כוחו של הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת:

  • להביא למליאות מל"ג וות"ת הצעה להרכב הוועדה ולתקנון של ועדת היגוי קבועה מייעצת משותפת למל"ג ולות"ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה;

 

  • לפעול על מנת ליצור מגעים אל מול הגורמים הרלוונטיים בארץ ולייסד את הפורומים התוך אקדמיים, תהליכי העבודה ורשימות התפוצה ברוח המוצג במסמך מס' 3880, ובשיתוף גורמים נוספים;

(3)     להביא למליאת ות"ת ומל"ג הצעות לעקרונות מדיניות בנושאים השונים תחת "בינלאומיות בהשכלה גבוהה", כמפורט במסמך 3880 שנדון בות"ת.