03/01/18

הצעה לקמפיין תקשורתי

ות"ת מחליטה לשריין סך של 250,000 ₪ לצורך פעילות תקשורתית לנושא ההייטק לשנת 2018. המקור התקציבי הינו מתוך הרזרבה הכללית בתקציב השוטף של ות"ת.