05/05/10

הצעות המחליטים (חוק ההסדרים)- החלטת המועצה מיום 5.5.10

המועצה להשכלה גבוהה מוחה כנגד הצעות ההחלטה של משרד האוצר שיפגעו קשות בעצמאות האקדמית של מערכת ההשכלה הגבוהה ומוסדותיה. המועצה מוחה על כוונת הממשלה להצביע על הצעות המחליטים שהגיש משרד האוצר בהליך מהיר, ללא בדיקה מספקת של משמעות ההחלטות למערכת ההשכלה הגבוהה ומבלי לקיים כל דיון מקצועי בנושא. מליאת המועצה ה-11 קוראת לממשלת ישראל להסיר את הדיון בהצעות מסדר יומה ולקיים דיאלוג עם הגורמים המקצועיים במערכת ההשכלה הגבוהה.