19/02/14

הצעת תקציב למינהל התאגיד לשנת 2014

ות"ת מאשרת את הצעת תקציב 2014 למינהל המועצה להשכלה גבוהה בסך 47,855 אלפי ₪,  כפי שהוצג בפניה במסמך 3562 ונדון בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 19.2.14.