22/02/17

הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2017

ביום 22.217 קיימה ות"ת דיון בהצעת תקציב מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2017 והחליטה לאשר את הצעת התקציב לשנת 2017 בסך 53,705 אלפי ₪ המבוססת על סיכום עם אגף התקציבים במשרד האוצר , וביצוע התקציב לשנת 2016.