07/11/19

הקדמת מכסות למקצועות ההיי-טק בתקציב תש"פ

תש"פ/2 – החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.19 דנה ות"ת בהקדמת מכסות למקצועות ההי טק בתקציב תש"פ וזאת לאור על רקע הצלחת תכנית ההיי-טק מיום ה-25.4.18 ומדיניות העלאת יעד גידול מספר הסטודנטים בתחומי ההיי-טק מעבר ל-40%. ות"ת מחליטה על המשך עידוד הגידול באמצעות הענקת מכסות לתחומים אלו בשנה"ל תש"ף. הענקת המכסות תתבצע כהקדמת מכסות אשר הוקצו לשנה העוקבת -תשפ"א ולא כמכסות תוספתיות חדשות.

הקדמת המכסות תבוצע בשנה"ל תש"ף למוסדות אשר עומדים בתנאים הבאים:

  1. המוסד נמצא מעל מכסת הסטודנטים שלו לאור גידול משמעותי במספר הסטודנטים לתחום ההייטק ורק בעבורם תוגדל המכסה;
  2. המוסד אינו נכלל בתכנית ות"ת לתחום ההיי-טק מיום 25.4.18 לאור מגבלת תקציב;

 

הקדמת המכסות תתבצע כך שבשנה"ל תש"ף תגדל המכסה בהתאם לגידול מספר הסטודנטים בתכניות ההיי-טק בין תשע"ח לתשע"ט ובכפוף להקצאה לשנה"ל תשפ"א.

ככל שלמוסד העומד בתנאים לעיל יוקצו מכסות נוספות בבסיס התקציב, ניתן יהיה לבצע הקדמה גם עבורו.

 

המשמעות התקציבית לנושא זה בשנה"ל תש"ף עומדת על כ-6 מיליון ₪ אשר תמומן מתוך משאבי התכנית הרב שנתית למקצועות ההיי-טק. ככל שבשנה"ל תשפ"א יהיו משאבים פנויים מתקציב ההיי-טק לטובת הנושא תתבצע הקדמת מכסות בתשפ"א בדומה לתש"פ.

מוסד חריגה מהמכסה

תקציב תש"ף

תוספת מכסות

בגין תכנית ר"ש לתשפ"א

מתוכן גידול במקצועות הייטק בין תשע"ח לתשע"ט הצעה להקדמת מכסות משמעות תקציבית למוסדות

(אלפי ₪)

אפקה 122 98 54 54 1,533
חולון 279 118 125 118 3,022
הדסה 308 98 63 63 1,396
כנרת 72 0 38 0 0
סה"כ 781 314 280 235 5,951

להלן היקף הקדמת המכסות ומשמעותן התקציבית לשנה"ל תש"פ: