21/10/15

הקמת קרן למחקרים משותפים ישראל-סינגפור (NRF-ISF)

  1. ות"ת רואה בחומרה את חתימת ההסכם בין הקרן הלאומית למדע לבין הקרן הלאומית למחקר בסינגפור (NRF), מבלי שתיאמה וקיבלה תחילה את אישורה של ות"ת.
  2. עם זאת, לאור אישור משרד החוץ את עצם החשיבות האסטרטגית עבור מדינת ישראל לקידום היחסים עם סינגפור ולאור אישור משרד החוץ את נוסח ההסכם ולאור אישור משרד האוצר את התכנית,  מאשרת ות"ת את הפעלת הקרן למחקרים משותפים בין ה- ISF לבין ה-NRF .
  3. תקציב התכנית יעמוד על עד 2 מיליוני $ בשנה, כאשר בשלב זה מאשרת ות"ת את הפעלת התכנית לשני מחזורים בלבד (מחזור ראשון יתחיל בתשע"ז).
  4. לקראת שנה"ל תשע"ח, ייבחן הצוות המקצועי בות"ת את התקדמות התוכנית וסוגיית המשך הפעלתה תובא לדיון נוסף.
  5. התקציב עבור התכנית יוסט מתוך התקציב הקיים של הקרן למחקרים משותפים עם הודו, העומד כיום על סך של עד 5 מיליוני $ בשנה.