21/10/15

הקמת קרן למחקרים משותפים ישראל-סינגפור (NRF-ISF) ב'

  1. לקראת החומש הבא ות"ת פונה אל יו"ר הקרן ומבקשת כי יעלה לדיון בפני הנהלת הקרן ומועצת הקרן את סוגיית הפעילות הבינלאומית. ות"ת מבקש לקבל דיווח לגבי הדיון בנושא זה, ובעקבות כך תקיים מליאת ות"ת דיון בנושא .
  2. לקראת החומש הבא ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי בות"ת ומהקרן הלאומית למדע כי יסדירו את נהלי העבודה המשותפים, בין היתר, לגבי הנושאים הבינלאומיים. הסכמות אלו יהוו תנאי בסיסי להמשך הדיונים עם הקרן לגבי החומש הבא. ות"ת מבקשת לקבל דיווח בעניין זה.