15/07/20

הקצבות למחקר – תקציב תשפ"א

הוצגה מצגת

התפתח דיון

לא נתקבלו החלטות