27/09/17

הרחבת התוכניות בסיעוד במכללות ובאוניברסיטאות

ביום 27.9.17 הוצגה בפני ות"ת הרחבת התוכנית סיעוד במכללות ובאוניברסיטאות. ות"ת מחליטה להרחיב את התוכנית לעידוד לימוד הסיעוד לאור הצורך בבוגרים נוספים בתחום הסיעוד ובהתאם לסיכום עם משרדי הבריאות והאוצר. כמו כן מחליטה ות"ת לאשר תוספת סטודנטים בתכניות לימוד קיימות ובמסלולי לימוד חדשים במוסדות השכלה גבוהה בהן מתקיימת תכניות בסיעוד בתשע"ח כדלהלן:

1. לאשר למוסדות הבאים, להגיש בקשה לפתיחת מסלולי לימוד חדשים בסיעוד ולשריין מכסות ייעודיות:

 • אוניברסיטת חיפה –
  אקדמיזציה של בית הספר לסיעוד "בני ציון" בחיפה, הגשה כמח"ר בהתאם לאישור וועדת ההיגוי להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית. שריון של 20 מכסות למחזור.
  מסלול הסבת אקדמאים – שריון של 25 מכסות למחזור.
 • אוניברסיטת בן גוריון-
  אקדמיזציה של בית הספר לסיעוד בבית החולים ברזילי באשקלון.
  שריון של 50 מכסות למחזור.
 • מכללת ת"א-יפו-
  מסלול הסבת אקדמאים. שריון של 70 מכסות למחזור.

2. לאשר את הרחבת התכנית לעידוד לימודי הסיעוד להגדלת מחזורים קיימים בתכניות לימוד באוניברסיטאות:

 • אוניברסיטת תל-אביב – הרחבת מחזור במסלול הסבת אקדמאים ב-50 מכסות למחזור.

3. הרחבה נוספת של מחזורי לימוד בתכניות קיימות במכללות:

 • המכללה האקדמית צפת – הרחבה ב- 10 מכסות למחזור.
 • המכללה האקדמית רופין – הרחבה ב-20 מכסות למחזור לטובת הנושא.
 • המרכז האקדמי לב – סיעוד בקמפוס טל – הרחבה ב-25 מכסות לטובת הנושא.

4. עבור מסלולי לימוד חדשים ייספרו לתוספת המכסה כלל הסטודנטים בתכנית. עבור הרחבת התכניות הקיימות, הן באוניברסיטאות והן במכללות, ייספרו לתוספת מכסת הסטודנטים המהווה גידול ביחס למספר הלומדים בתוכנית בהפעלה מלאה, כששנה"ל תשע"ז מהווה שנת בסיס.