23/05/17

הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית – מדיניות לחומש הבא

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017), קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון מסכם בנושא: מדיניות רב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, זאת בהמשך לדיונים קודמים שהתקיימו בנושא בוות"ת ובמל"ג.