22/06/16

הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לתושבי מזרח ירושלים (הפעלת תוכנית רואד)

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1775 מיום 29/6/14 ולהחלטת ות"ת ע"ה/63 מיום ה-10.6.15 ובהתאם למסמך 3924 שנדון בות"ת בישיבתה ביום 22.6.16  מחליטה ות"ת כדלהלן:

 

ות"ת מאשרת את הפעלת תכנית רואד באופן נרחב במזרח ירושלים. הפעילות תתבצע על בסיס תקציבי החלטת הממשלה מס' 1775 כאמור:

1.3 מיליון    ₪  בשנת 2016,      1.4 מיליון    ₪ בשנת  2017       ו-1.5 מיליון ₪ בשנת 2018.

 

התכנית תתרכז במתן מענה קבוצתי ואישי לתלמידי כיתות י'-י"ב וכן לבוגרי מערכת החינוך, תחשוף בפניהם את האקדמיה הישראלית ותסייע להם בשלבי קבלת ההחלטות בנוגע לתחום לימודיהם. את התכנית תלווה ועדת ההיגוי של תכנית רואד בראשות פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א.