08/07/14

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים – החלטת המועצה מיום 8.7.2014

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה, ניהול ומשפטים, והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
פרופ' גבריאלה שלו- יו"ר הקריה האקדמית אונו משפטים
פרופ' שושנה אנילי אוניברסיטת תל אביב חקר ביצועים, הפקולטה לניהול
פרופ' ניצן שמואל אוניברסיטת בר אילן כלכלה
פרופ' זאב נוימן המסלול האקדמי של המכללה למנהל מנהל עסקים
פרופ' רון שחר המרכז הבינתחומי הרצליה מנהל עסקים
פרופ' עמליה אוליבר האוניברסיטה העברית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פרופ' אריה נדלר אוניברסיטת תל אביב פסיכולוגיה
פרופ' מירי כהן אוניברסיטת חיפה גרונטולוגיה
פרופ' עקיבא כהן המכללה האקדמית עמק יזרעאל תקשורת

 

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי הרוח והאמנויות

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הרוח והאמנויות,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
פרופ' יוסי בן ארצי- יו"ר אוניברסיטת חיפה לימודי ארץ ישראל
פרופ' בילי מלמן אוניברסיטת תל אביב היסטוריה
פרופ' רוזלין קורן אוניברסיטת בר אילן תרבות צרפת
פרופ' יואב גלבר המרכז הבינתחומי הרצליה חקר הציונות
פרופ' מנחם צור האקדמיה למוזיקה ירושלים מוזיקה
פרופ' חיים גורן המכללה האקדמית תל חי גיאוגרפיה פוליטית
פרופ' תמר אלכסנדר אוניברסיטת בן גוריון ספרות עברית
פרופ' זיוה מייזלש האוניברסיטה העברית תולדות האומנות
פרופ' לארי אברמסון שנקר אמנות ויצירה

 

 

 

 

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום חינוך והוראה

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בחינוך והוראה,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
  פרופ' יוסי מניס – יו"ר אוניברסיטת בר אילן חינוך
  פרופ' יזהר אופלטקה אוניברסיטת תל אביב, הוגש על ידי מכללת גורדון חינוך
  פרופ' רבקה איזיקוביץ' אוניברסיטת חיפה מדיניות ומנהיגות בחינוך
  פרופ' אבי הופשטיין מכון ויצמן למדע הוראת המדעים
  פרופ' נעמה צבר בן יהושע המכללה האקדמית אחווה חינוך
  פרופ' יאיר קארו מכללת אורנים הוראת המתמטיקה
פרופ' עלית אולשטיין האוניברסיטה העברית חינוך
איסמעיל אבו סעד אוניברסיטת בן גוריון חינוך

 

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעים מדויקים והנדסה

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעים מדויקים והנדסה,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
פרופ' שמעון ינקלביץ- יו"ר אוניברסיטת ת"א פיסיקה
פרופ' דוד שויחט מכללת אורט בראודה מתמטיקה
פרופ' חנה דודיוק שנקר הנדסת פלסטיקה
פרופ' דב ווליך אוניברסיטת בן גוריון הנדסת חשמל ומחשבים
פרופ' גדי טאובנפלד המרכז הבינתחומי הרצליה מדעי המחשב
פרופ' מרים ארז הטכניון הנדסת תעשיה וניהול
פרופ' שלומי דולב אוניברסיטת בן-גוריון מדעי המחשב
פרופ' עלי מרצבך הוגש ע"י מכללה ירושלים (היה חבר סגל באוניברסיטת בר אילן)  מתמטיקה
פרופ' דבורה ברנע אוניברסיטת תל אביב הנדסה מכנית

 

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי החיים, רפואה ובריאות

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החיים, רפואה ובריאות,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
פרופ' ורדה רוטר- יו"ר מכון ויצמן למדע ביולוגיה
פרופ' גיל אסט אוניברסיטת ת-א גנטיקה
פרופ' נעמי כץ הקריה האקדמית אונו ריפוי בעיסוק
פרופ' גל ריכטר-לוין אוניברסיטת חיפה נוירוביולוגיה
פרופ' משה פיינסוד הטכניון מדעי הרפואה
פרופ' ערן דולב מכללה אקדמית תל חי מדעי הרפואה
פרופ' דורית רביד אוניברסיטת תל אביב הפרעות בתקשורת
פרופ' אדו פרלמן הטכניון רפואה
פרופ' אטה ליבנה אוניברסיטת בן גוריון מדעי החיים