30/11/14

הרכבי ועדות מלגות אלון מחזור ל"ה

 

  1. ות"ת מחליטה לאשר עקרונית את הרכבי הוועדות למלגות אלון למחזור ל"ה (לשנים תשע"ו-תשע"ז-תשע"ח) כמפורט במסמך שהוגש לה .
  2. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לבחון אפשרות לערוך שינויים קלים בהרכבי הוועדות בתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה, בכפוף לאישור יו"ר ות"ת או סגנו ולאחר שיוועצו עם סגן יו"ר המל"ג.
  3. השינויים ו/או התוספות בהרכבי הוועדות בתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה יועברו לידיעת ות"ת.