15/11/16

הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתחום מקרא ותלמוד

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות ומאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות של תחום מקרא ותלמוד כלהלן:

  • Benjamin D. Sommer – Professor of Bible and Ancient Semitic Languages, the Jewish Theological Seminary, USA; Committee Chair (מקרא).
  • Peter Machinist – Hancock Professor of Hebrew and Other Oriental Languages, Divinity Faculty, Harvard Divinity School, USA. (מקרא)
  • Steven D Fraade – Department of Religious Studies, Yale University, USA; Committee Chair (תלמוד).
  • Hindy Najman – the Oriel and Laing Professor of the Interpretation of Holy Scripture, the University of Oxford, England (מקרא).
  • Associate Prof. Charlotte Elisheva Fonrobert- Associate Professor of Religious Studies (in Judaism), Department of Religious Studies, Stanford University, USA (תלמוד).
  • Meir Gruber – Professor in the Department of Bible and Ancient Near Eastern Studies, Ben-Gurion University, Israel (מקרא).
  • Rabbi Prof. Daniel Sperber – President of the Ludwig and Erica Jesselson Institute for Advanced Torah Studies, Bar-Ilan University, Israel (תלמוד).
  • (Emeritus) Simcha  Kogut- Professor Emeritus Of Bible And Hebrew Language, Hebrew University, Israel (מקרא).

לאור בקשת וועדת המשנה להבטחת איכות צורף פרופ' שמחה קוגוט כחבר ישראלי נוסף מתחום המקרא וייתכן ויצורף חבר ועדה ישראלי נוסף מתחום התלמוד.

גב' ענבל חזקאל-גורדון תרכז את עבודת הוועדה