15/11/16

הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתחום מינהל מערכות בריאות ובריאות הציבור

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות ומאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות של תחום מקרא ותלמוד כלהלן:

  • Gerald Kominski – Professor of Health Policy and Management and Director of the UCLA Center for Health Policy Research, UCLA, USA; Committee Chair.
  • Joan R. Bloom – Professor of the Graduate School, Health Policy and Management, Berkeley School of Public Health, USA.
  • Joseph N.S. Eisenberg – John G. Searle endowed Chair and Professor of Epidemiology in the School of Public Health, University of Michigan, USA.
  • Jack Zwanziger – Professor/Director of the Division of Health Policy and Administration, University of Illinois at Chicago, USA.
  • Professor Elias Mossialos – Brian Abel-Smith Professor of Health Policy within the Department of Social Policy at the London School of Economics and Political Science (LSE), and Director of LSE Health, England.
  • Joseph S. Pliskin – Sidney Liswood Professor of Health Care Management, Department of Industrial Engineering and Management, and Department of Health Systems Management, Ben-Gurion University of the Negev, Israel.

גב' ענבל חזקאל-גורדון תרכז את עבודת הוועדה.