28/11/17

הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתחום הנדסת מכונות

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתחום הנדסת מכונות.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • David Norris, ETH Zurich, Switzerland, Committee Chair. Expertise: Materials, Process and Nano Engineering
  • William Wepfer, Georgia Tech, USA. Expertise: Combustion, Heat Transfer and Energy Systems
  • David Clarke, Harvard, USA. Expertise: Materials, Energy and Environmental Technologies
  • Kon-Well Wang, University of Michigan, USA. Expertise: Dynamics and Vibration, Energy, Materials, Controls and Transportation

 

  • Leslie Banks Sills, Tel Aviv University, Israel. Expertise: Solid, Fracture, Fatigue and Experimental Mechanics
  • Patricia (Patty) Brackin, Rose-Hulman Institute of Technology, USA. ABET* representative. Expertise: Design, Koch/Sem Materials.

* ABET Accreditation Board for Engineering and Technology is a nonprofit, non- governmental organization recognized by the Council for Higher Education Accreditation (CHEA).