הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת הלימודים במדעי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת הערכת האיכות במדעי המעבדה הרפואית, כלהלן:

  • David Sacks, National Institutes of Health, Georgetown University, USA – Chair
  • Maja Nowakowski, Pathology and Medicine, SUNY Downstate Medical Center, USA
  • James S. Fine, Department of Laboratory Medicine, UW Medicine, University of Washington, USA
  • Michael Mayer, Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Hebrew University, Israel

 

גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.