08/07/14

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי הרוח והאמנויות

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הרוח והאמנויות,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
1.      פרופ' יוסי בן ארצי- יו"ר אוניברסיטת חיפה לימודי ארץ ישראל
2.      פרופ' בילי מלמן אוניברסיטת תל אביב היסטוריה
3.      פרופ' רוזלין קורן אוניברסיטת בר אילן תרבות צרפת
4.      פרופ' יואב גלבר המרכז הבינתחומי הרצליה חקר הציונות
5.      פרופ' מנחם צור האקדמיה למוזיקה ירושלים מוזיקה
6.      פרופ' חיים גורן המכללה האקדמית תל חי גיאוגרפיה פוליטית
7.      פרופ' תמר אלכסנדר אוניברסיטת בן גוריון ספרות עברית
8.      פרופ' זיוה מייזלש האוניברסיטה העברית תולדות האומנות
9.      פרופ' לארי אברמסון שנקר אמנות ויצירה