08/07/14

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום חינוך והוראה

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בחינוך והוראה,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
1.                 פרופ' יוסי מניס – יו"ר אוניברסיטת בר אילן חינוך
2.                 פרופ' יזהר אופלטקה אוניברסיטת תל אביב, הוגש על ידי מכללת גורדון חינוך
3.                 פרופ' רבקה איזיקוביץ' אוניברסיטת חיפה מדיניות ומנהיגות בחינוך
4.                 פרופ' אבי הופשטיין מכון ויצמן למדע הוראת המדעים
5.                 פרופ' נעמה צבר בן יהושע המכללה האקדמית אחווה חינוך
6.                 פרופ' יאיר קארו מכללת אורנים הוראת המתמטיקה
7.                 פרופ' עלית אולשטיין האוניברסיטה העברית חינוך
8.                 איסמעיל אבו סעד אוניברסיטת בן גוריון חינוך