08/07/14

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעים מדויקים והנדסה

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעים מדויקים והנדסה,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
1.      פרופ' שמעון ינקלביץ- יו"ר אוניברסיטת ת"א פיסיקה
2.      פרופ' דוד שויחט מכללת אורט בראודה מתמטיקה
3.      פרופ' חנה דודיוק שנקר הנדסת פלסטיקה
4.      פרופ' דב ווליך אוניברסיטת בן גוריון הנדסת חשמל ומחשבים
5.      פרופ' גדי טאובנפלד המרכז הבינתחומי הרצליה מדעי המחשב
6.      פרופ' מרים ארז הטכניון הנדסת תעשיה וניהול
7.      פרופ' שלומי דולב אוניברסיטת בן-גוריון מדעי המחשב
8.      פרופ' עלי מרצבך הוגש ע"י מכללה ירושלים (היה חבר סגל באוניברסיטת בר אילן)  מתמטיקה
9.      פרופ' דבורה ברנע אוניברסיטת תל אביב הנדסה מכנית